O mnie

Image

Mam ukończone studia magisterskie w kierunku pedagogicznym, co umożliwiło mi zdobycie długoletniej praktyki w pracy z dziećmi, najpierw w przedszkolu a potem w szkole podstawowej.

W 2009 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: Pomoc psychologiczna i doradztwo psychospołeczne, potem w 2016 ukończyłam Podyplomowe Studium Socjoterapii i Psychoterapii młodzieży, a w 2019 roku uzyskałam dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W trakcie nauki odbywałam staż na oddziale ogólnoklinicznym koszalińskiego szpitala Psychiatrycznego, gdzie prowadziłam warsztaty interpersonalne z pacjentami. Poza studiami odbyłam także szkolenia Mediatorów i z Racjonalnej Terapii Zachowań. Biorę aktywnie udział w kursach , konferencjach i warsztatach aby rozwijać swój zasób wiedzy i umiejętności terapeutycznych. Uczęszczam także systematycznie na superwizje, które są niezbędne dla monitorowania mojej pracy z pacjentami.

Terapia

Psychoterapia psychodynamiczna jest to terapia długoterminowa oparta o relacje między terapeutą a pacjentem. Terapeuta podczas terapii poznaje podstawowe treści wewnętrznego konfliktu pacjenta, a w trakcie procesu terapeutycznego nawiązuje się relacja terapeutyczna, która działa na zmiany w obszarze struktury osobowości, to właśnie relacja jest lecząca.Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna pozwala powrócić do równowagi po kryzysie osobom dorosłym i częstym kryzysie tożsamości występującym u nastolatków. Osobowość adolescenta podlega dynamicznym przemianom, związanym z jednej strony z zamieszaniem hormonalnym, a z drugiej stromy dylematami separacyjnymi, co często skutkuje objawami depresyjnymi. Jest to terapia oparta na przenieniesieniu i dlatego jej podstawą są procesy relacyjne zachodzące w trakcie jej trwania.

Niewątpliwie może być kierowana także do par, w przypadku trudności budowania relacji partnerskiej lub jej utrzymaniu.

Image

Dla każdego kto ma odczucie że jego życie nie daje mu spełnienia, ma stany depresyjne, lub pragnie odnaleźć się na nowo w życiu terapia psychodynamiczna jest jak najbardziej wskazana.

Image

W przypadku terapii dzieci podstawową przestrzenią do pracy również jest relacja. Zaufanie do terapeuty i swoboda wyrażania emocji jaką zapewnić powinien terapeuta w procesie terapeutycznym jest kluczowe w tej pracy. Terapeuta rozpoznaje tendencje tworzącej się osobowości dziecięcego pacjenta, a co za tym idzie jego tożsamości.

W pracy z dziećmi terapeutce pomocne jest doświadczenie i wykształcenie pedagogiczne. Terapia psychodynamiczna ze względu na swoją specyfikę jest najskuteczniejsza w przypadku dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami związanymi ze stresem: najczęściej są to lęki i jąkanie, a w szczególnych sytuacjach amnezja dysocjacyjna i fuga dysocjacyjna. Jest skuteczna w leczeniu zaburzeń nastroju u dzieci przy zespołach depresyjnych. Dzieci sygnalizują swoje problemy albo agresywnością i buntem, albo wycofaniem i zamknięciem w sobie, włącznie z zaburzeniami snu czy jedzenia. Może też być stosowana u dzieci z problemem moczenia mimowolnego, zaburzeniami snu, a także z zaburzeniami psychicznymi ujawniającymi się głównie pod postacią somatyczną, takimi jak: bóle głowy, bóle brzucha, nudności i zmęczenie.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i bez względu na etap terapii koszt sesji wynosi 120, 00 zł, w odniesieniu do terapii par 60 minut.

Grupy socjoterapeutyczne - czas spotkania obejmuje dwa bloki po 45 min (przerwa 15 minut). Koszt miesięczny będzie zależny od liczby uczestników, z tym że grupa nie może przekroczyć 12 osób.