Oferta

Image

Konsultacja

Jest to wstęp do procesu terapeutycznego, o ile pacjent zdecyduje się na dalszą współpracę z terapeutą. Ma ona na celu ustalenie podstawowego dylematu z jakim zmaga się pacjent, a także celu i kierunku terapii. Najczęściej odbywają się trzy takie spotkania z pacjentem, ale to zależy od indywidualnego przypadku, ponieważ zarówno potrzeby jak i okoliczności zgłoszenia do terapeuty są różne.

Psychoterapia indywidualna

Jest to praca w diadzie pacjent – terapeuta, w oparciu o zawarty kontrakt terapeutyczny, obowiązujący obie strony i określający ramy procesu terapeutycznego. U podstaw procesu leży relacja i ona jest podstawowym elementem leczącym w terapii. Oferta skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych pacjentów dorosłych i adolescentów, ale także dzieci między 6 a 12 rokiem życia.

Image
Image

Terapia par

Terapia służy parom przeżywającym kryzys w relacji. Oboje partnerzy decydujący się na taki rodzaj pracy terapeutycznej powinni być podobnie zmotywowani do pracy nad leczeniem relacji partnerskiej, a terapeuta być trochę i mediatorem i psychoterapeutą, tak aby proces przebiegał w korzystny dla pacjentów sposób. Konflikty relacyjne nie zawsze dotyczą partnerów, mogą dotyczyć też np. rodzeństwa czy chociażby matki i córki.

Socjoterapia

Oferta skierowana do grupy osób z podobnym problemem, np. zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skład grupy jest formułowany na podstawie osób zgłaszających się do terapii indywidualnej. Jeżeli kilka osób zgłosi się z podobnym problemem do terapii indywidualnej, to można im zaproponować taką formę terapii. Jest to terapia oparta o procesy grupowe, dla których potrzebny jest dłuższy co najmniej kilkumiesięczny czas trwania. Grupy mogą obejmować osoby dorosłe, a także nastolatków.

Image
Image

Pomoc psychologiczna i wsparcie psychospołeczne

Jest to propozycja przede wszystkim dla osób przeżywających kryzys emocjonalny, albo mających deficyty w obszarze umiejętności społecznych takich jak: kontakty interpersonalne, asertywność, wycofanie, labilność nastrojów. Pomoc taka ma charakter rozmowy, często edukacyjny, bez głębszego wchodzenia w przyczyny, a bardziej omawiająca zasady i normy współżycia społecznego. Podczas wizyty konsultacyjnej ustalana jest liczba spotkań. Praca ma wymiar raczej korektywny. Może dotyczyć dorosłych i adolescentów.